SONUÇ BİLDİRGESİ

TÜRKİYE 11. TARLA BİTKİLERİ SONUÇ BİLDİRGESİ

            Tarla bitkileri kongrelerinin bilimsel düzeyinin daha yüksek ve kaliteli olması için aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz.

 1. Kongreye sunulan bildiriler, bilim kurulundan geçtikten sonra editör veya editörler kurulu tarafından son bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
 2. Her bir oturum en fazla dört sunudan oluşmalı, sunular 15’er dakika ile sınırlandırılmalı ve tartışmalar her sununun arkasından yapılmalıdır.
 3. Sözlü bildiriler mümkün olduğunca yıl tekrarı olan bildiriler arasından seçilmelidir.
 4. Kongre kitabında bildirilerin sadece özetleri basılmalı, kongreye sunulan bildirilerden uygun bulunanlar Turkish Journal of Field Crops dergisinde, diğerleri de düzenleme kurulunun anlaştığı bir dergide elektronik ortamda yayınlanmalıdır.
 5. Bitki Biyoteknolojisi grubundaki bildiri konuları, ilgili araştırmacıların takip edebileceği şekilde diğer oturumlarda sunulan konulara göre düzenlenmelidir.
 6. Sunuların görselliği arttırılmalı, sunu zamanları, araştırmanın amacı, materyal metodu ve sonuçları içerecek şekilde düzenlenmelidir.
 7. Tarla bitkileri konularında birliktelik sağlama açısından ortak bir terminoloji kullanılmalı, bu amaçla hazırlanacak olan kitapçık, broşür, sözlük vb yayınların Tarla Bitkileri Bilimi Derneği tarafından oluşturulacak bir komisyon aracılığı ile basımı sağlanmalıdır.
 8. Her bir grupta en iyi üç sunulu bildiri ve postere ödül verilmelidir.
 9. Bildirilerde, araştırma deneme ve istatistiki yöntemlerin kullanımında titizlik gösterilmelidir.
 10. Her bir oturumda oturuma uygun grubun tüm sorunlarını ve genel durumunu içeren çağrılı bir veya birkaç bildirinin yer alması sağlanmalıdır.
 11. Kongrelere araştırma çıktı ve sonuçlarını doğrudan kullanacak özel sektör temsilcilerinin katılımının sağlanması konusunda titizlik gösterilmelidir.

28 Ekim 2015, Çarşamba 1419 defa okundu


Copyright © 2014 THDSoft Tüm hakları saklıdır.