Duyurular

Güncel Poster Bildiri Kitapları

Saygıdeğer Katılımcılar   11. Tarla Bitkileri Kongresinde sunulan ve tam metin olarak yayınlanması talep edilen poster bildirileri içeren kitapları iki cilt halinde hazırlanmıştır. Birinci ciltte; Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller, Bitki Biyoteknolojisi alanında sunulan bildirilere, ikinci ciltte ise Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanındaki çalışmalara yer verilmiştir. Sorumlu yazarlardan gelen düzeltme talepleri yerine getirilmiş ve kitaplar basım için hazırlanmıştır. Poster bildirileri içeren kitapların güncel ve son hallerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Kitap kapakları bayramdan sonra eklenecektir. CİLT I için tıklayınız. CİLT II için tıklayınız.   Saygılarımızla   Kongre Düzenleme Kurulu


Sözlü Bildirilerin Yayınlanması

Saygıdeğer Katılımcılar, Yurtiçi kongrelerde sunulan bildirilerin, mevcut akademik puanlama sisteminde yeterli karşılığı bulunmaması sebebiyle, Kongre Düzenleme Kurulu olarak 11. Tarla Bitkileri Kongresinde sunulan ve yazarlar tarafından tam metin olarak yayınlanması talep edilen sözlü bildirilerin mevcut puanlama sistemine katkı sağlayacak bir dergide yayınlanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda farklı dergilerle yapılan görüşmeler sonucunda, bildirilerin 25 yıllık bir geçmişi olan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisinde (ULAKBİM Akademik, EBSCO Publishing tarafından indekslenmektedir) yayınlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yalnızca tam metin yayınlanması talebi bulunan ve sözlü olarak sunulan bildiriler bu kapsamda değerlendirilecektir. 2016 yılı içerisinde üç özel sayı halinde basılacak derginin ilk sayısında Tahıllar ve Yemeklik Dane Baklagiller, ikinci sayısında Endüstri Bitkileri ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, üçüncü sayıda ise Çayır Mera Yem Bitkileri ve Biyoteknoloji alanlarında sunulan bildirilere yer verilecektir. İlk sayı şu an basımının yapılması için Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisine iletilmiştir. Kendilerine sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz.   Kongrede sunulan tüm bildirilerin Tükçe-İngilizce özetlerini içeren bildiri özetleri kitabına ait taslak yayınlanmıştır. Özet bildiri kitabını sayfamızda bulunan sekmeden veya buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.   Saygılarımızla   Kongre Düzenleme Kurulu    


Fotoğraf Albümü

Saygıdeğer Katılımcılar, Kongremiz süresince çekilen fotoğraflardan derlediğimiz Fotoğraf Albümüne ilgili sekmeden ulaşabilirsiniz.