Teşekkür


   Çanakkale Deniz ve Kara Zaferinin 100. Yılı münasebetiyle düzenlediğimiz 11. Tarla Bitkileri Kongresine katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederiz.

   Kongremize 1192’si tebliğ sahibi ve 135’i izleyici olmak üzere 1327 bilim insanı başvuruda bulunmuştur. Kongreye sunulan toplam 692 bildiri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda 157 sözlü ve 406 poster olmak üzere toplam 563 bildiri kabul edilmiştir. Bunların %1’ini çağrılı, %28’ini sözlü ve %71’ini de poster bildiriler meydana getirmiştir. En fazla bildiri (toplam 143 adet) Tahıllar Bilim Dalında sunulmuştur. Bunu Endüstri Bitkileri ve Çayır Mera ve Yem Bitkileri bildirileri izlemiştir. Bildirilerin kongreye gönderilmesi, hakem tayini ve hakem görüşlerinin alınması bilgisayar ortamında otomasyon sistemi ile yapılmıştır.

   Kongreye emekli hocalarımızdan Prof.Dr. Abdülkadir AKÇİN, Prof.Dr. İbrahim GENÇ, Prof.Dr. Sezen ŞEHİRALİ, Prof.Dr. İbrahim ATAKİŞİ, Prof.Dr. Coşkun KÖYCÜ, Prof.Dr. Murat ALTIN, Prof.Dr. Ali GÜLÜMSER, Prof.Dr. Necmettin ÇELİK, Prof.Dr. Nedime AZKAN ve Prof.Dr. Yavuz EMEKLİER de katılmışlardır.

   Kongremize bilimsel katılımları yanında, birçok kuruluşun da maddi katkıları olmuştur. Bu kuruluşların başında TÜSİAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği) gelmektedir. Ayrıca katkı sağlayanlar içerisinde BİSAB (Bitki Islahçıları Birliği), TÜRKTOB (Türkiye Tohumcular Birliği), Elta-Ada Organik, Kaanlar Gıda, Gübretaş, Çanakkale İli Damızlık Koyun ve Keçi Yet. Birliği, Truva Sulama Birliği, Çanakkale Ticaret Borsası, Biga Ziraat Odası, Bayramiç Ziraat Odası, Progen, BSK Tarım, Alfa Tohum, Büke Tarım ve Hayvancılık, İlpaş İlaç Tohum ve Fidan Üretim AŞ gibi kuruluşlar yer almaktadır.

   Kongremizin son gününde yapılan ortak oturumda 12. Tarla Bitkileri Kongresinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitki Bölümü tarafından düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

   Böyle geniş katılımlı kongrelerde mutlaka hatalar ve memnuniyetsizlikler olacaktır. Kongre Düzenleme Kurulu olarak, herkes görevini aksatmadan sorumlu olduğu konuda elinden gelen gayreti göstermeye çalışmıştır. Buna rağmen, genelde bizin dışımızdaki etkenlerden dolayı, bazı kusurlarımızın olduğunu biliyoruz. Bu konuda tüm katılımcıların hoşgörüsüne sığınıyoruz.

  2017’de Kahramanmaraş’ta buluşmayı diliyor, yeniden tüm katılımcılara, destekleyenlere ve hizmeti geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Düzenleme Kurulu

 

 

 

Duyurular


15 Ağustos

Güncel Poster Bildiri Kitapları

Saygıdeğer Katılımcılar

 

11. Tarla Bitkileri Kongresinde sunulan ve tam metin olarak yayınlanması talep edilen poster bildirileri içeren kitapları iki cilt halinde hazırlanmıştır. Birinci ciltte; Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller, Bitki Biyoteknolojisi alanında sunulan bildirilere, ikinci ciltte ise Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanındaki çalışmalara yer verilmiştir. Sorumlu yazarlardan gelen düzeltme talepleri yerine getirilmiş ve kitaplar basım için hazırlanmıştır. Poster bildirileri içeren kitapların güncel ve son hallerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Kitap kapakları bayramdan sonra eklenecektir.

CİLT I için tıklayınız.

CİLT II için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

 

Kongre Düzenleme Kurulu


22 Nisan

Sözlü Bildirilerin Yayınlanması

Saygıdeğer Katılımcılar,

Yurtiçi kongrelerde sunulan bildirilerin, mevcut akademik puanlama sisteminde yeterli karşılığı bulunmaması sebebiyle, Kongre Düzenleme Kurulu olarak 11. Tarla Bitkileri Kongresinde sunulan ve yazarlar tarafından tam metin olarak yayınlanması talep edilen sözlü bildirilerin mevcut puanlama sistemine katkı sağlayacak bir dergide yayınlanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda farklı dergilerle yapılan görüşmeler sonucunda, bildirilerin 25 yıllık bir geçmişi olan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisinde (ULAKBİM Akademik, EBSCO Publishing tarafından indekslenmektedir) yayınlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yalnızca tam metin yayınlanması talebi bulunan ve sözlü olarak sunulan bildiriler bu kapsamda değerlendirilecektir. 2016 yılı içerisinde üç özel sayı halinde basılacak derginin ilk sayısında Tahıllar ve Yemeklik Dane Baklagiller, ikinci sayısında Endüstri Bitkileri ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, üçüncü sayıda ise Çayır Mera Yem Bitkileri ve Biyoteknoloji alanlarında sunulan bildirilere yer verilecektir. İlk sayı şu an basımının yapılması için Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisine iletilmiştir. Kendilerine sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz.
 
Kongrede sunulan tüm bildirilerin Tükçe-İngilizce özetlerini içeren bildiri özetleri kitabına ait taslak yayınlanmıştır. Özet bildiri kitabını sayfamızda bulunan sekmeden veya buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
 
Saygılarımızla
 
Kongre Düzenleme Kurulu
 
 

08 Ekim

Fotoğraf Albümü

Saygıdeğer Katılımcılar,

Kongremiz süresince çekilen fotoğraflardan derlediğimiz Fotoğraf Albümüne ilgili sekmeden ulaşabilirsiniz.Copyright © 2014 THDSoft Tüm hakları saklıdır.